• Cennik

  Stomatologia zachowawcza:

  Znieczulenie
  Do zniesienia czucia bólu stosujemy bardzo skuteczne środki znieczulające, takie jak artykaina, mepiwakaina. Nie pobieramy dodatkowej opłaty za znieczulenie w przypadku wykonywania wypełnienia czy ekstrakcji zęba.

  bezpłatnie

  Konsultacja specjalistyczna protetyczna, implantologiczna

  200 zł

  Wypełnienie światłoutwardzalne kompozytowe
  Służy do odbudowy zęba w przypadku zniszczeń tkanek. Stosujemy markowe materiały kompozytowe najwyższej jakości. Znieczulenie w cenie zabiegu.

  300-350 zł

  Rozległa odbudowa materiałem kompozytowym bez/z włóknem szklanym

  350-500 zł

  INLAY, ONLAY OVERLAY (komozytowy wkład dokoronowy)
  W przypadku dużej utraty tkanek, podbieramy wycisk, na podstawie którego laboratorium techniczne wykonuje wkład dokoronowy, który cementujemy w zębie.

  1200 zł

  Dewitalizacja zęba stałego – wizyta interwencyjna
  W przypadku wystąpienia zapalenia miazgi, ząb można umartwić, co prowadzi do ustąpienia dolegliwości bólowych.

  250 zł

  Leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba 1 kanałowego
  W przypadku głębokiej próchnicy i związanego z nią bólu, a także martwicy miazgi, konieczne jest oczyszczenie, odkażenie i wypełnienie ostateczne systemu kanałów korzeniowych. Celem jest zachowanie zęba, który nie będzie dawał dolegliwości bólowych. Jednokanałowe zęby to najczęściej siekacze i kły.

  800 zł

  Leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba 2 kanałowego
  Dotyczy zwykle przedtrzonowców, czyli czwórek i piątek, ale zdarza się, że także siekaczy.

  1000 zł

  Leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba wielokanałowego
  Dotyczy najczęściej trzonowców szczęki i żuchwy.

  1200 zł

  Dodatkowy kanał W niektórych zębach występują dodatkowe kanały, które należy opracować i wypełnić. Pominięcie ich może zniweczyć efekt leczenia kanałowego.

  200 zł

  Ponowne leczenie kanałowe Dodatkowa procedura w tym przypadku polega na usunięciu poprzedniego wypełnienia w kanale.

  +100 zł/kanał

  Udrożnienie zobliterowanego kanału
  W czasie ponownego leczenia kanałowego lub na skutek przewlekłych procesów zapalnych mogą wystąpić problemy z udrożnieniem kanału.

  +100 zł/kanał

  Odbudowa ściany przed leczeniem kanałowym
  By ułatwić założenie koferdamu czyli ślinochronu w przypadku zniszczeń korony zęba, konieczna staje się rekonstrukcja ścian zęba.

  200 zł

  Opatrunek leczniczy w kanale korzeniowym
  Mając do czynienia z dużymi zamianami okołowierzchołkowymi, czasem deponujemy lek, zamykając ząb szczelnym i wytrzymałym opatrunkiem.

  250 zł

  Pakiet higienizacyjny - usunięcie kamienia (skaling) z piaskowaniem, polerowaniem, fluoryzacją i instruktażem higieny
  W naszej klinice zabieg ten z dużym zaangażowaniem wykonują dyplomowane higienistki. Jego celem jest oczyszczenie zębów z kamienia i osadów a także ich wygładzenie. Skaling zalecany jest przynajmniej raz na pół roku.

  300 zł - 350zł
  Lakowanie (1 ząb)
  Zabezpieczenie bruzd lakiem jako profilaktyka próchnicy u dzieci.
  100 zł

  Wybielanie gabinetowe zębów
  Zabieg wybielania zębów przeprowadzony w gabinecie dający natychmiastowy efekt. Czas trwania to około 90 minut.

  1100 zł

  Wybielanie nakładkowe zębów
  Na podstawie wycisków wykonujemy nakładki. Pacjent we własnym zakresie stosuje żel wybielający. Konieczne jest kilka aplikacji.

  900 zł

  Zdjęcie rtg
  Małe zdjęcie rtg obejmujące 2-3 zęby, wykonywane przy fotelu (radiowizjografia-mała dawka promieniowania).

  50 zł

  Zdjęcie pantomograficzne
  Panorama pomaga w przeglądzie oraz planowaniu leczenia. Ukazuje wszystkie zęby szczęki i żuchwy, kość wyrostków zębodołowych oraz zatoki szczękowe. Zalecane na pierwszej wizycie w klinice.

  100 zł

  Tomografia komputerowa
  Obrazowanie 3D. Bardzo przydatne przy wymagających zabiegach chirurgicznych, takich jak implantacje, usuniecie zatrzymanych zębów mądrości czy resekcjach wierzchołków korzeni. Może być także przydatna w czasie leczenia kanałowego w trudnych przypadkach klinicznych.

  200 zł

  Periodontologia:

  Specjalistyczna konsultacja periodontologiczna z ustaleniem planu leczenia
  Obejmuje diagnostykę schorzeń przyzębia, postawienie diagnozy oraz ustalenie planu leczenia. Prawie zawsze wymagane jest zdjęcie pantomograficzne.
  300 zł

  Szynowanie zębów, retainer Pomaga ustabilizować ruszające się zęby. Polega na przyklejeniu plecionego drutu za zębami, nie jest widoczny

  500 zł

  Wizyta kontrolna periodontologiczna Jest to wizyta, na której oceniamy efekty dotychczasowego leczenia, zalecana u pacjentów periodontologicznych przynajmniej raz w roku.

  250 zł

  Test mikrobiologiczny PET
  Pomaga określić rodzaj patogenów w kieszonkach przyzębnych.

  400 zł

  Kiretaż lub skaling poddziąsłowy urządzeniem Vector® (1/2 łuku)
  Oczyszczenie poddziąsłowe z kamienia oraz ziarniny zapalnej. Zwykle zabieg dzielimy na dwie wizyty, jeśli zbyt wiele zębów wymaga leczenia.

  350 zł

  Pokrycie recesji dziąsłowych
  Zabiegi z zakresu mikrochirurgii periodontologicznej pozwalają na skuteczne i przewidywalne rekonstrukcje dziąseł przy wielu zębach w czasie jednej wizyty. Wykorzystujemy przeszczepy tkanki nabłonkowej oraz łącznej z podniebienia.

  1500-2500 zł

  Wytworzenie strefy dziąsła przyczepionego (FGG)
  Za pomocą tego zabiegu likwidujemy pociąganie, pogrubiamy dziąsło oraz stwarzamy podstawę dla wtórnego pokrycia recesji w przypadkach najbardziej skomplikowanych.

  1800 zł

  Plastyka wędzidła
  Usunięcie wędzideł warg dolnej i górnej hamuje stany zapalne oraz jest profilaktyką powstania diastem u pacjentów w wieku rozwojowym.

  400 zł

  Wydłużenie korony klinicznej
  Zabieg stosowany w przypadku poddziąsłowych złamań zębów, umożliwia odbudowę protetyczną.

  400 zł

  Plastyka dziąsła (przy jednym zębie)
  Pozwala na zmianę architektury i kształtu dziąsła. Zabieg stosowany zarówno ze wskazań zdrowotnych, jak i estetycznych.

  100 zł

  Regeneracja kości GBR (w zależności od ilości zębów)
  Zabieg odbudowy kości utraconej na skutek czynnej choroby przyzębia. Stosujemy preparaty kościozastępcze oraz błony zaporowe.

  od 1500 zł

  Protetyka:

  Proteza akrylowa
  Najprostsze ruchome uzupełnienie protetyczne odtwarzające brakujące zęby. Może być częściowa lub w przypadku bezzębia - całkowita.

  1700 zł

  Proteza szkieletowa
  Braki częściowe zębów można także odtworzyć stosując protezę na podbudowie metalowej.

  2500 zł

  Proteza acetalowa Podbudowa protezy wykonana jest ze sprężystego materiały o jasnym kolorze, dzięki temu elementy retencyjne jak klamry nie rzucają się w oczy.

  2800 zł

  Wkład koronowo-korzeniowy lany
  W przypadku całkowitego zniszczenia korony zęba służy jako rusztowanie dla korony protetycznej. Ma postać trzpienia i może być wykonany ze stopu dentystycznego lub włókna szklanego.

  600 zł

  Korona porcelanowa
  W przypadku całkowitego zniszczenia korony zęba służy jako rusztowanie dla korony protetycznej. Ma postać trzpienia i może być wykonany ze stopu dentystycznego lub włókna szklanego.

  1200 zł

  Most (za jeden punkt)
  To zwielokrotniona korona oparta na zębach, które stanowią filary mostu. Daje możliwość odbudowy brakujących zębów na stałe.

  1200 zł

  Korona na cyrkonie, LAVA
  Dla lepszej estetyki porcelanę napala się na jasny cyrkon. Jest on równie wytrzymały jak stop dentystyczny i do złudzenia przypomina naturalne tkanki zęba.

  1700 zł

  Nakładka na bruksizm

  600 zł

  Przecięcie i usunięcie korony porcelanowej

  150 zł

  Chirurgia i implantologia:

  Usunięcie zęba
  Proste usunięcie zęba jedno- lub wielokorzeniowego. Opłata za znieczulenie jest w cenie zabiegu.

  300 zł

  Chirurgiczne usunięcie zęba
  Usunięcie znacznie zniszczonego zęba może dodatkowo wymagać przecięcia śluzówki, dłutowania kości oraz szycia.

  350-450 zł

  Usunięcie zatrzymanego zęba mądrości
  Ósemki z powodu braku miejsca w jamie ustnej często nie ulegają wyrznięciu. Mogą być przyczyną stanów zapalnych lub stłoczeń zębów. Ich ekstrakcje wymagają umiejętności i doświadczenia ze strony operatora.

  600-800 zł

  Resekcja wierzchołka korzenia
  Jest to zabieg ratujący ząb. Polega na usunięciu przewlekłego stanu zapalnego wraz z wierzchołkiem korzenia. Czasem stosuje się dodatkowo wypełnienie wsteczne.

  700-800 zł

  Implant (MIS, I-RES, Implant Direct) - I etap
  Po pełnej diagnostyce radiologicznej wykonuje się zabieg wszczepienia implantu. Służy on jako fundament dla korony protetycznej, mostu lub protezy ovedenture.

  2500 zł
  Odsłonięcie implantu - II etap
  Po okresie 3 miesięcy implant należy uwidocznić a dziąsło uformować stosując śrubę gojącą.
  500 zł

  Podniesienie dna zatoki szczękowej - sinus lift
  W przypadku niedostatecznego wymiaru pionowego dla implantacji w szczęce, stosujemy materiał kościozastępczy jednocześnie podnosząc dno zatoki szczękowej.

  2500 zł

  Korona porcelanowa na metalu na implancie cementowana
  Pojedyncze uzupełnienie protetyczne na implancie.

  1800 zł
  Korona na implancie przykręcana
  Powyższa korona może być także ufiksowana do implantu za pomocą śruby.
  +300zł

  Podbudowa cyrkonowa
  Dla optymalnego efektu estetycznego stosujemy podbudowę dla korony z tlenku cyrkonu o jasnej barwie.

  +500zł

  Indywidualny łącznik cyrkonowy Atlantis
  Połączenie korony z implantem może być także indywidualnie wykrojone w technologii cyfrowej.

  +1200 zł

  Leczenie bruksizmu toksyną botulinową
  Poza ćwiczeniami oraz szynami nagryzowymi, leczenie zaciskania oraz zgrzytania zębami może być oparte na zastosowaniu botoksu, który częściowo obniży siłę mięśnia żwacza. 

  800 zł

  Nacięcie ropnia

  250 zł

  Stomatologia dziecięca:

  Wypełnienie w zębie mlecznym Służy do odbudowy zęba w przypadku zniszczeń tkanek. Stosujemy markowe materiały najwyższej jakości. Znieczulenie w cenie zabiegu.

  200 zł

  Usunięcie zęba mlecznego

  150-250 zł

  Trepanacja zęba mlecznego - otwarcie martwego zęba

  150 zł

  Dewitalizacja zęba mlecznego (pierwszy etap) Wizyta interwencyjna w przypadku zapalenia miazgi lub głębokiej próchnicy

  200 zł

  Amputacja w zębie mlecznym wraz z wypełnieniem ostatecznym (drugi etap) Usunięcie miazgi komorowej, zastosowanie leku oraz odbudowa zęba

  200 zł

  Czasowe wypełnienie kanałów wraz z wypełnieniem w zębie mlecznym

  200 zł

  Lakierowanie lakierem fluorkowym Fluor Protector® Zapobiega powstawaniu próchnicy, szczególnie u dzieci.

  150 zł

  Lakowanie (1 ząb)

  100 zł

  Wizyta adaptacyjna

  100-150 zł

  Medycyna estetyczna:

  Niwelowanie zmarszczek mimicznych twarzy (zastosowanie 1 ampułki botoksu, wystarcza na 3-4 okolice)
  Toksyna botulinowa może wyłączyć lub zmniejszyć działanie mięśni mimicznych twarzy, to zaś przekłada się na zmniejszenie ilości zmarszczek oraz bardziej zrelaksowany wygląd twarzy.

  850 zł

  Zastosowanie kwasu hialuronowego (1 ml)
  Kwas hialuronowy stosowany jest jako wypełniacz tkanek, zwiększa ich objętość, niweluje zmarszczki spłycając je.

  650 zł

  Leczenie nadpotliwości okolicy pach (1 ampułka)
  Toksyna botulinowa doskonale sprawdza się w leczeniu nadpotliwości. Po tygodniu od jej zastosowania pocenie spada praktycznie do zera a efekt utrzymuje się od pół roku.

  850 zł