Implanty zębów

Co to jest implant?

W czasie badań udowodniono, że tytan jest metalem, który nie jest traktowany przez organizm ludzki jako ciało obce i potrafi się z nim zintegrować. To otworzyło przed nami nowy rozdział w odbudowach protetycznych. Implant jest specjalną śrubą wykonaną właśnie z tytanu, która wkręcona w kość zrasta się z nią i stanowi fundament dla korony, mostu lub protezy. Wskazaniem do stosowania implantów są złamanie korzenia zęba, braki pojedynczych lub kilku zębów lub bezzębie. Współczesna stomatologia zakłada jednak by do każdego przypadku podejść indywidualnie a ratowanie nawet mocno zniszczonych zębów jest alternatywą dla implantacji.

Diagnostyka implantologiczna

By móc prawidłowo zaplanować zabieg, konieczna jest odpowiednia diagnostyka. Składa się na nią wywiad dotyczący stanu zdrowia, czasem dodatkowe badania laboratoryjne oraz badanie kliniczne. W czasie tego badania oceniamy stan uzębienia, warunki zgryzu oraz możliwości wtórnej odbudowy protetycznej. Standardem jest także obrazowanie rtg, stosujemy w tym celu tomografię komputerową, która ukazuje nam architekturę kości w trzech wymiarach. Ponadto korzystając z biblioteki implantów możemy w wirtualny sposób „założyć” implant i dokładnie zaplanować w jakiej pozycji ma się on znaleźć w czasie właściwego zabiegu.

Jak wygląda procedura zabiegowa?

W znieczuleniu miejscowym wykonujemy cięcie odsłaniające kość wyrostka zębodołowego, oceniamy jej jakość i warunki in vivo. Następnie stosując odpowiedni zestaw wierteł preparujemy łoże pod implant, ostatecznie wprowadzamy wszczep a ranę zaszywamy. Pacjent otrzymuje od nas wszelkie wskazania pozabiegowe na piśmie. Po tygodniu kontrolujemy gojenie oraz usuwamy szwy.

Co zrobić, gdy objętość kości jest niewystarczająca?

Zdarzają się przypadki, gdy architektura kości nie pozawala na standardową procedurę implantacji. Jama nosowa, zatoka szczękowa oraz nerw zębodołowy dolny mogą ograniczać miejsce na implant. W takiej sytuacji stosując sztuczną kość lub rozszczepienie wyrostka zębodołowego możemy zwiększyć wymiar łoża. Szczególną sytuacją jest dodatkowy zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej zwany sinus liftem. Polega on na wytworzeniu dodatkowej przestrzeni pod błoną śluzową wyścielającą dno zatoki szczękowej. W zależności od pierwotnej wysokości kości pod zatoką, zabieg może być wykonany metodą otwartą lub zamkniętą (sinus lift otwarty lub zamknięty).

Odbudowa protetyczna na implantach

Czas zrastania się implantu z kością to 3 miesiące, po tym czasie możliwy jest kolejny etap leczenia implantologicznego. Wówczas odsłaniamy pogrążony w kości implant, pobieramy wyciski pod zaplanowaną pracę protetyczną a po wykonaniu jej w pracowni techniki dentystycznej, osadzamy ostatecznie w jamie ustnej.