Implanty zębów

Co to jest implant?

W czasie badań udowodniono, że tytan jest metalem, który nie jest traktowany przez organizm ludzki jako ciało obce i potrafi się z nim zintegrować. To otworzyło przed nami nowy rozdział w odbudowach protetycznych. Implant jest specjalną śrubą wykonaną właśnie z tytanu, która wkręcona w kość zrasta się z nią i stanowi fundament dla korony, mostu lub protezy. Wskazaniem do stosowania implantów są złamanie korzenia zęba, braki pojedynczych lub kilku zębów lub bezzębie. Współczesna stomatologia zakłada jednak by do każdego przypadku podejść indywidualnie a ratowanie nawet mocno zniszczonych zębów jest alternatywą dla implantacji.

Rodzaje implantów i uzupełnień protetycznych

Co do zasady implanty wykonane są z tytanu, który jest lekki i wytrzymały, a co najważniejsze nie jest traktowany przez organizm jako ciało obce, co daje możliwość zrostu z kością. Do śruby wkręcanej w kość dołączane jest uzupełnienie protetyczne, najczęściej korona lub most. Wyróżniamy prace protetyczne cementowane na stałe lub przykręcane. Ponadto w bezzębiu stosujemy także ruchome protezy overdenture, które za sprawą implantów stają się stabilne i dobrze ufiksowane. W naszym gabinecie wykorzystujemy implanty produkcji amerykańskiej i szwajcarskiej.

Korzyści leczenia implantologicznego

Leczenie implantologiczne niesie pomoc w sytuacjach, gdy pacjent nie posiada zębów a pragnie mieć protezę umocowaną na stałe. Mogą one służyć zarówno do odbudowy jednego zęba, jak i pełnego łuku. Ich przewagą nad mostami jest brak bezpowrotnego oszlifowania zębów sąsiadujących z brakiem zębowym. Implant wraz z koroną stanowi najbardziej fizjologiczne odtworzenie brakującego uzębienia, nie obciąża pozostałych zębów, chroni kość przed zanikiem, a jego użytkowanie jest wygodne, estetyczne i satysfakcjonujące pacjenta.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniami do zabiegu są:

 • ciąża,
 • zaburzenia krzepnięcia,
 • nowotwory,
 • sterydoterapia,
 • zespoły upośledzenia odporności

Leczenie implantologiczne nie powinno być także przeprowadzane u nałogowych palaczy oraz diabetyków. Każdy przypadek oceniany jest jednak indywidualnie przez lekarza.

Przygotowanie do zabiegu implantacji

Implantacja jest zabiegiem chirurgicznym, który ma na celu wszczepienie implantu do wcześniej przygotowanego łoża kostnego. Zarówno czas zabiegu jak i jego obciążenie dla pacjenta są porównywalne z usunięciem prostego zęba. U pacjentów zdrowych, poza higienizacją, nie ma konieczności specjalnego przygotowania się do zabiegu. W przypadku pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe, może być konieczne wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych. Obecnie uważa się, że duża część społeczeństwa cierpi na niedobór witaminy D, która ma korzystny wpływ na osteointegrację czyli przyjęcie się implantu, dlatego warto zadbać o suplementację diety w ową witaminę. W związku z niemożnością jedzenia i picia przez 2 godziny po zabiegu, zaleca się spożycie lekkiego posiłku przed wizytą.

Diagnostyka przedzabiegowa

By móc prawidłowo zaplanować zabieg, konieczna jest odpowiednia diagnostyka. Składa się na nią wywiad dotyczący stanu zdrowia, czasem dodatkowe badania laboratoryjne oraz badanie kliniczne. W czasie tego badania oceniamy stan uzębienia, warunki zgryzu oraz możliwości wtórnej odbudowy protetycznej. Standardem jest także obrazowanie rtg, stosujemy w tym celu tomografię komputerową, która ukazuje nam architekturę kości w trzech wymiarach. Ponadto korzystając z biblioteki implantów możemy w wirtualny sposób „założyć” implant i dokładnie zaplanować w jakiej pozycji ma się on znaleźć w czasie właściwego zabiegu.

Czy zabieg jest bolesny?

Zabieg implantacji przeprowadzany jest w warunkach ambulatoryjnych w znieczuleniu miejscowym, które czyni go komfortowym i całkowicie bezbolesnym. Przy wszczepianiu 1-2 implantów należy zarezerwować około godziny czasu

Jak wygląda procedura zabiegowa?

W znieczuleniu miejscowym wykonujemy cięcie odsłaniające kość wyrostka zębodołowego, oceniamy jej jakość i warunki in vivo. Następnie stosując odpowiedni zestaw wierteł preparujemy łoże pod implant, ostatecznie wprowadzamy wszczep a ranę zaszywamy. Pacjent otrzymuje od nas wszelkie wskazania pozabiegowe na piśmie. Po tygodniu kontrolujemy gojenie oraz usuwamy szwy.

Co zrobić, gdy objętość kości jest niewystarczająca?

Zdarzają się przypadki, gdy architektura kości nie pozawala na standardową procedurę implantacji. Jama nosowa, zatoka szczękowa oraz nerw zębodołowy dolny mogą ograniczać miejsce na implant. W takiej sytuacji stosując sztuczną kość lub rozszczepienie wyrostka zębodołowego możemy zwiększyć wymiar łoża. Szczególną sytuacją jest dodatkowy zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej zwany sinus liftem. Polega on na wytworzeniu dodatkowej przestrzeni pod błoną śluzową wyścielającą dno zatoki szczękowej. W zależności od pierwotnej wysokości kości pod zatoką, zabieg może być wykonany metodą otwartą lub zamkniętą (sinus lift otwarty lub zamknięty).

Sinus lift

Po usunięciu zębów trzonowych szczęki często dochodzi to ubytku kości pod zatoką szczękową. Uniemożliwia nam to wszczepienie implantów, których najkrótsza długość wynosi 6 mm, ale ze względów praktycznych chętniej zakładamy wszczepy o długości 8, 10 a nawet 12 mm. Brakującą kość możemy odbudować stosując preparaty kościozastępcze zakładane pod błonę śluzową zatoki szczękowej. Gdy kość pod zatoką szczękową ma powyżej 4 mmwysokości, możliwe jest zastosowanie dojścia przez wyrostek (sinus lift zamknięty) z jednoczesną implantacją. Gdy jednak kości jest mniej, konieczne jest klasyczne dojście boczne (sinus lift otwarty), gojenie i wtórna implantacja.

Rozszczepienie wyrostka

Naturalnym zjawiskiem po usunięciu zębów jest zmniejszanie się wymiaru kości wyrostka zębodołowego. W przypadku wąskich wyrostków, implantację należy poprzedzić rozszczepieniem. Zabieg ten polega na stosowaniu osteotomów, które rozszerzają łoże kostne bez utraty tkanki kostnej. W naszym gabinecie posiadamy specjalistyczny sprzęt do tego rodzaju zabiegów.


Wskazania pozabiegowe

Po zabiegu pacjent otrzymuje w naszym gabinecie wskazania na piśmie, zimny okład oraz wymagane leki, jeśli występuje konieczność-także receptę. Zaleca się spożywanie i picie po ustaniu znieczulenia a w najbliższych dwóch dniach unikanie wysiłku. Kontrola i usunięcie szwów odbywają się zwykle po tygodniu. Konieczna jest także kontrola 6 tygodni po zabiegu.

Odbudowa protetyczna na implantach

Czas zrastania się implantu z kością to 3 miesiące, po tym czasie możliwy jest kolejny etap leczenia implantologicznego. Wówczas odsłaniamy pogrążony w kości implant, pobieramy wyciski pod zaplanowaną pracę protetyczną a po wykonaniu jej w pracowni techniki dentystycznej, osadzamy ostatecznie w jamie ustnej

Jak długo posłuży wszczepiony implant?

Zarówno implant jak i przymocowane do niego uzupełnienie protetyczne są wykonane z materiałów trwałych, odpornych na warunki panujące w jamie ustnej (siły żucia, bakterie, wilgoć). Ważna jest jednak dbałość pacjenta o wszczepione implanty przez pacjenta, która powinna polegać na regularnej higienizacji oraz kontrolach w gabinecie

Wskazania po implantacji

Bezpośrednio po zabiegu implantacji:

 • przez 30 minut zagryzać jałowy tampon, aby zatamować ewentualne krwawienie, jeśli

krwawienie się utrzymuje, należy wymienić tampon i kontynuować uciskanie, normalnym zjawiskiem jest ślad krwi na tamponie i nie świadczy o nadmiernym krwawieniu,

 • przez 2 godziny nie należy spożywać żadnych posiłków ani napojów,
 • zaleca się zażycie środka przeciwbólowego 1-2 godziny po zabiegu,
 • przez kilka godzin po zabiegu należy stosować z przerwami zimne okłady na twarz w okolicy operowanej,
 • przez 24 godziny obowiązuje dieta papkowata i chłodna,
 • przez 48 godzin obowiązuje zakaz palenia, picia kawy i spożywania alkoholu.

Pierwsze 10 dni po zabiegu:

 • od drugiej doby należy płukać jamę ustną 3x dziennie środkiem dezynfekującym (Eludril Classic, Corsodyl, szałwia lub rumianek),
 • umiarkowany ból, obrzęk i zasinienie w okolicy operowanej są normalnym objawem gojenia się tkanek, jednak w razie niepokoju należy skontaktować się z lekarzem,
 • należy ograniczyć palenie tytoniu, picie kawy i spożywanie alkoholu,
 • unikać gorących i twardych potraw, a w żadnym przypadku nie żuć kęsów jedzenia w okolicy implantu,
 • unikać wysiłku, nie schylać się, nie dźwigać ciężarów, nie uprawiać sportu, nie korzystać z sauny i solarium,
 • regularnie czyścić zęby oszczędzając okolicę operowaną, używając jedynie ręcznej szczoteczki,
 • po 7 – 10 dniach należy zgłosić się na usunięcie szwów.

Należy:

 • zgłosić się bezzwłocznie po zauważeniu jakichkolwiek zmian w okolicy implantu,
 • odbyć kontrolę około 6 tygodni po zabiegu,
 • zachowywać wysoki poziom higieny jamy ustnej, gdyż większość problemów z prawidłowym funkcjonowaniem implantów wynika z niewłaściwej higieny i utrudnia ich wieloletnie utrzymanie,
 • rozpocząć leczenie protetyczne 3 – 12 miesięcy po zabiegu.

Zalecone leki i ich stosowanie:

Zwykle 1-2 godziny po zabiegu zalecamy zażycie 1 tabletki antybiotyku oraz 1 tabletki środka przeciwbólowego, które są wydane przez lekarza na koniec wizyty.