Leczenie paradontozy

Co to jest paradontoza (choroba przyzębia)?

Choroba przyzębia, zapalenie przyzębi dotyczy stanu zapalnego struktur, które są niezbędne do utrzymania zęba w zębodole i sprawowania jego funkcji w jamie ustnej. Do struktur tych należą dziąsło, cement korzeniowy, ozębna oraz kość wyrostka zębodołowego. Degradacja ich przekłada się na dolegliwości bólowe, stany zapalne, zaburzenia estetyki a finalnie ruchomość i utratę zębów. Badania doniosły, że choroba przyzębia (paradontoza) wynika z zaburzenia równowagi między bakteriami obecnymi w jamie ustnej a odpowiedzią immunologiczną gospodarza, która wynika z genetyki.

Jakie są rodzaje zapalenia przyzębia?

Wyróżniamy postać agresywną paradontozy – charakterystyczną dla osób młodych o szybkim przebiegu, prowadzi ona do nieuchronnej utraty zębów. Dużo częstszą postacią jest przewlekła choroba przyzębia, przebiega latami dając objawy dopiero u pacjentów nieco starszych. Objawia się nieprzyjemnym zapachem z ust, występującymi czasami ropniami przyzębnymi, ruchomością zębów etc. Choroba przyzębia może być także uogólniona, jeśli dotyczy wielu zębów oraz zlokalizowana, ograniczona jedynie do jakiejś grupy zębów.

Kto jest narażony na paradontozę?

Choroba ta ma podłoże genetyczne stąd obecność jej w rodzinie może stanowić czynnik ryzyka wystąpienia jej u pacjenta. Drugim filarem są specyficzne bakterie zatem odpowiednia dbałość o higienę jamy ustnej powinna być oparta o codzienne domowe zabiegi, jak i profesjonalne w gabinecie stomatologicznym. Nie bez znaczenia są także prozdrowotne zachowania oraz leczenie ewentualnych chorób ogólnoustrojowych np. cukrzyca.

Przyczyny paradontozy

Filarami zapalenia przyzębia są: gromadząca się płytka nazębna, której głównym składnikiem są bakterie orazniewłaściwie funkcjonujący układ odpornościowy gospodarza, który zwalcza bakterie obecne w płytce ze zbyt dużą siłą i uszkadza tkanki przyzębia. Dokładne usuwanie płytki jest podstawową terapią w leczeniu paradontozy, którą pacjent musi wykonywać we własnym zakresie. Innymi determinantami choroby są: palenie tytoniu, cukrzyca, czynniki genetyczne, nadwaga, nieprawidłowe odżywianie, wahania hormonalne, zwiększony stres.

Jakie są objawy zapalenia przyzębia?

Stany zapalne, zaczerwienienie dziąseł i ich krwawienie, obecność kieszonek przyzębnych, nieprzyjemny zapach z ust (halitoza), ruchomość zębów, ropnie przyzębne, utrata estetyki uśmiechu to tylko niektóre z objawów paradontozy.

Jak wygląda proces leczenia paradontozy?

Leczenie wstępne (faza higienizacyjna)

Celem wstępnego leczenia jest redukcja zapalenia w dziąśle brzeżnym, tak aby umożliwić w dalszej kolejności efektywne leczenie zapalenia przyzębia, czyli struktur znajdujących się głębiej. Dlatego w ramach profesjonalnego czyszczenia zębów dokładnie usuwane są wszystkie twarde i miękkie złogi widoczne ponad obrzeżem dziąsła. Szkolenie w zakresie specjalnych technik czyszczenia zębów umożliwia efektywne przygotowanie się w domu do właściwego leczenia zapalenia przyzębia, które będzie przeprowadzone w późniejszym terminie.

Właściwe leczenie periodontologiczne

Istotną częścią składową leczenia paradontozy jest mechaniczne usunięcie płytki z kieszonek dziąsłowych. Ważne jest usunięcie możliwie dużej ilości bakterii i toksyn z określonych kieszonek. Ponadto z kieszonki usuwana jest również chorobowo zmieniona tkanka, co pozwala uzyskać optymalne warunki dla prawidłowego gojenia. Te czynności lecznicze wykonywane są zwykle przy użyciu specjalnych ręcznych instrumentów (kiretaż). Alternatywnie posiadamy w ofercie zabieg oczyszczania poddziąsłowego wykonywany przy pomocy urządzenia Vector®, w którym energia ultradźwiękowa jest odchylana liniowo, równolegle do powierzchni korzenia. Klinicznie sprowadza się to do nie tylko skutecznej metody usuwania kamienia i złogów poddziąsłowych, ale przede wszystkim atraumatycznej i bezbolesnej pracy urządzenia. Szczególnie głębokie kieszonki lub trudne warunki anatomiczne mogą utrudnić wykonanie całościowego czyszczenia. W takim przypadku wymagane jest czyszczenie powierzchni określonego korzenia zęba w ramach zabiegu chirurgii stomatologicznej (często łączy się ten zabieg z zastosowaniem preparatów kościozastępczych). Z uwagi na ryzyko ponownego zakażenia, najpóźniej w tym momencie wykonywana jest ekstrakcja uszkodzonych zębów, których zachowanie jest niecelowe, gdyż stanowią one źródło drobnoustrojów. W wyniku zastosowania zabiegów mechanicznych biofilm płytki bakteryjnej znajdujący się na powierzchni korzeni i w kieszonkach dziąsłowych ulega zniszczeniu, dzięki czemu można efektywnie zwalczyć pozostające w kieszonce i w tkance dziąsła bakterie chorobotwórcze przy zastosowaniu towarzyszącej antybiotykoterapii. W nienaruszonym biofilmie bakterie byłyby osłonięte przed działaniem antybiotyków.

Jak dbać o zęby po zakończeniu leczenia zasadniczego?

Po około 1-2 miesiącach leczenia odbywa się kolejna wizyta u periodontologa. W tym czasie można ocenić rezultat leczenia zapalenia przyzębia. Zdarza się, że środki, które zostały do tego momentu zastosowane, okazują się w znacznym zakresie wystarczające. W przypadku występowania nadal głębokich kieszonek, może być wymagane dodatkowe leczenie, w określonych przypadkach również chirurgiczne.

Jak zapobiegać paradontozie?

Profilaktyka tej choroby opiera się na dobrej higienie jamy ustnej, częstych wizytach kontrolnych u periodontologa oraz dbałości o zdrowie organizmy jak rzucenie palenia czy leczenie chorób ogólnoustrojowych.

Czy paradontoza jest dziedziczna?

Znaleziono geny, które odpowiadają za rozwój i skłonność choroby przyzębia. Udowodniono także ich dziedziczenie.

Dlaczego warto skorzystać z oferty kuszczak clicnic?

Nasz gabinet posiada szeroki zakres specjalistycznych usług w dziedzinie periodontologii. Gabinet został wyposażony w nowoczesny sprzęt. Ogromne znaczenie ma jednak fachowość, wykształcenie i doświadczenie naszych lekarzy.

Inne ważne dla pacjentów informacja

U pacjentów periodontologicznych przez całe życie występuje ryzyko ponownego zachorowania. Z tego powodu wymagane są regularne wizyty kontrolne, w zależności od ryzyka co 3-6 miesięcy. W czasie wizyt profilaktycznych przeprowadzane są zazwyczaj profesjonalne zabiegi oczyszczania zębów, w czasie których usuwane są wszystkie nowo powstałe twarde i miękkie złogi nazębne znajdujące się w trudno dostępnych miejscach.

Współpraca pacjenta stanowi istotny, jeśli nie najważniejszy czynnik przyczyniający się do odniesienia trwałego sukcesu terapeutycznego. Dotyczy to optymalizacji higieny jamy ustnej, w tym również przestrzeni międzyzebowych, a także minimalizacji czynników ryzyka np. leczenie cukrzycy czy rzucenie palenia.