Korony cyfrowe LAVA

Czym są̨ korony cyfrowe, np. LAVA?

Korony cyfrowe to korony porcelanowe, na podbudowie z tlenku cyrkonu, który wykrawany jest z krążków w specjalnych maszynach sterowanych cyfrowo (CAD CAM). Komputerowe wspomaganie wytwarzania to system komputerowy, który ma za zadanie integrację fazy projektowania i wytwarzania. Programy typu CAM na podstawie komputerowych projektów 3D, tworzą ścieżki narzędzia np. frezu. W stomatologii, a dokładnie w protetyce znalazło to zastosowanie w taki sposób, że na podstawie modelu uzyskanego z wycisku w jamie ustnej pacjenta, projektuje się podbudowę lub całą koronę, a następnie przesyła projekt do maszyny sterowanej cyfrowo, gdzie zostaje ona wykrojona. W zależności od rodzaju korony, można na nią napalić porcelanę i tak powstaje gotowa praca protetyczna. Tlenek cyrkonu produkowany jest w krążkach gotowych do obróbki, jedna z firm produkująca cyrkon nazwała go LAVA.

Czym różnią się od innych koron?

Dla utrzymania estetyki na wysokim poziomie, obecnie większość koron pokryta jest porcelaną. Jest to materiał gładki, biokompatybilny, odporny na warunki panujące w jamie ustnej, ale przede wszystkim nader estetyczny. Ma on jednak wadę w postaci kruchości, stąd dla koron, a przede wszystkim mostów, konieczna jest podbudowa. Może być ona zbudowana z tlenku cyrkonu (wykrawana) lub metalu. Metalem może być bezniklowy stop chromu z kobaltem lub rzadziej stop złota dentystycznego. Do niedawna metal stanowiący strukturę(podbudowę) pokrywano kompozytem, ale obecnie zrezygnowano z tego ze względy na wady tego materiału (zapalenia dziąseł, brak połysku).

Jakie są zalety ich zastosowania?

Korona porcelanowa na tlenku cyrkonu charakteryzuje się najwyższą estetyką, imituje do złudzenia własne zęby, szkliwo i zębinę. W odróżnieniu od tych porcelanowych na metalu, nie mamy tu do czynienia z efektem parasola, czyli zaciemnieniem strefy dziąsła sąsiadującej z brzegiem korony. Doświetlenie korony cyrkonowej jest w zasadzie identyczne z zębami naturalnymi. Gładkość takiego uzupełnienia jest wyższa niż szkliwa, stąd trudniej odkłada się na nim kamień i płytka nazębna, trudniej zatem o zapalenia dziąseł sąsiadujących z koronami porcelanowymi. Należy także podkreślić niesamowitą wytrzymałość zarówno koron porcelanowych na metalu jaki i tych na cyrkonie.

Jakie są wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania?

Podstawowym wskazaniem do stosowania koron protetycznych jest znaczne zniszczenie tkanek korony zęba, zatem służą one odbudowie widocznej części zęba. Ze względów estetycznych w odcinku przednim staramy się wykonywać korony porcelanowe napalone na tlenek cyrkonu, w odcinku bocznym ten aspekt nieco traci na wadze. W przypadku, gdy pacjent zmuszony jest do wykonania badania przy pomocy rezonansu magnetycznego, obecność metalu w jamie ustnej nie jest zalecana, stąd zalecamy w takiej sytuacji wybór koron cyrkonowych.

Kto może skorzystać z takiego rozwiązania?

Każdy pacjent, który doznał złamania korony zęba lub znacznej utraty tkanek korony na drodze procesu próchnicowego, może skorzystać z leczenia protetycznego opierającego się na wykonawstwie korony porcelanowej. Jest to rozwiązanie z wyboru, dające wysoką estetykę oraz dużą odporność na siły i warunki panujące w jamie ustnej. Niekiedy wykonanie korony wymaga leczenia kanałowego i wykonania wkładu koronowo-korzeniowego. Ten może być wykonany z metalu lub włókna szklanego.

Jak wygląda proces ich zakładania – krok po kroku?

Przygotowaną koronę przez technika dentystycznego zakładamy próbnie na kikut zęba. Po sprawdzeniu aspektów technicznych i zgryzowych, prezentujemy pracę protetyczną pacjentowi. Po akceptacji możemy przejść do zacementowania korony na cement. Stosujemy różne cementy w zależności od sytuacji klinicznej. Usuwamy jego nadmiar, sprawdzamy położenie korony w zgryzie i artykulacji i na tym kończymy wizytę, korona jest gotowa do użytkowania. Wykonanie jej wymaga przynajmniej dwóch wizyt. Na pierwszej z nich pobieramy wyciski, następnie technik dentystyczny potrzebuje czas na wykonanie pracy. Na drugiej wizycie cementujemy pracę.

Wskazania po zabiegu zacementowania korony

Współczesne cementy wiążą dość szybko i zwykle nie wymagają długiego okresu oczekiwania na możliwość użytkowania korony. Zalecamy jednak by powstrzymać się od jedzenia i picia przez jedną godzinę po wizycie. Połączenie korony z tkankami zęba przypada poddziąsłowo stąd utrzymanie tej strefy w czystości jest ważne dla profilaktyki próchnicy i zapalenia dziąseł-zalecamy zatem by wykonać scaling przynajmniej raz w roku. Raz na jakiś czas warto także sprawdzić stan odbudowanego zęba za pomocą zdjęcia rentgenowskiego.

Ryc. 1. Korony porcelanowe napalone na podbudowę z metalu (po lewej) i tlenek cyrkonu (po prawej)

Ryc. 2. Przezierność koron cyrkonowych imituje własne tkanki zębów.