Radiologia stomatologiczna

Radiowizjografia

Korzystając z małego apartatu rtg oraz czujnika mieszczącego się w jamie ustnej, jesteśmy w stanie na fotelu dentystycznym, aplikując małą dawkę promieniowania w szybki sposób zobrazować 1-2 zęby. Pomocne staje się to w czasie leczenia kanałowego.

Pantomograf

Standardowo w czasie pierwszej wizyty, oprócz badania stomatologicznego, wykonujemy zdjęcie pantomograficzne, na którym uwidocznione są wszystkie zęby, kości szczęk, stawy skroniowo-żuchwowe oraz zatoki szczękowe. Pomaga nam ono w ocenie stanu uzębienia, wykonanego wcześniej leczenia a także ułatwia ustalenie planu leczenia.

Tomografia komputerowa

Obrazowanie 3D pozwala na dokładną ocenę anatomii struktur jamy ustnej. Najczęściej stosujemy ją do diagnozowania torbieli, zmian okołowierzchołkowych, endodoncji a także planując ekstrakcje trudnych zębów i implantacje. Korzystając z biblioteki implantów możemy w wirtualny sposób „założyć” implant i zaplanować zabieg.